Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Dotacja na wymianę źródeł ciepła
Gmina Inowrocław - Dotacja na wymianę źródeł ciepła

Ogłoszenie terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji likwidacji źródeł niskiej emisji.
Gmina Inowrocław ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Inowrocław.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 10 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, pokój nr 6 (parter) – Biuro Obsługi Klienta.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Inowrocław, przy ul. Królowej Jadwigi 43, pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta), w Referacie Ochrony Środowiska pok. nr 19, na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław w zakładce Ochrona Środowiska - Dotacja kotły, lub w załącznikach poniżej.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie przez Wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku zgodnie z Uchwałą Nr XIV/151/2020 Rady Gminy Inowroclaw z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i złożenie go w okresie trwania naboru w Urzędzie Gminy Inowrocław lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

Z uwagi na panująca sytuację epidemiczną, osoby składające wnioski w sposób tradycyjny, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław proszone są o zachowanie zasad bezpieczeństwa:

  • zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 2 metry),
  • wchodzenie do Urzędu pojedynczo,
  • zasłanianie ust i nosa.


Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Inowrocław, tel. 52 355 58 43.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Wniosek  
(19 KB / .odt)
2.
pobierz plik
Oświadczenie  
(33 KB / .doc)
 
Na górę