Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / PSZOK
Gmina Inowrocław - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / PSZOK

Informujemy, że niektóre odpady dostarczane dotąd na PSZOK będą do końca roku odbierane bezpośrednio z Państwa nieruchomości.
Dotyczy to następujących segregowanych frakcji:

  • zużyte baterie i akumulatory,
  • małe elektrośmieci,
  • tekstylia, odzież,
  • komunalne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, tj. przeterminowane leki, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, świetlówki/żarówki,
  • papier, metale, plastiki, szkło, które nie mogły być odebrane w ramach segregacji workowej.


Odbiór ww. odpadów należy zgłaszać mailowo: odpady@gminainowroclaw.eu ewentualnie na nr tel. 52 355 58 44, 52 355 58 43.

Jako uzupełnienie systemu, od 1 sierpnia br., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30 będzie funkcjonował tymczasowy punkt przyjęcia w Kruśliwcu (vis-a-vis GZK), gdzie będzie można dostarczyć:

  • bioodpady stanowiące odpady komunalne,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte opony w ilości 4 szt. na rok od osoby,
  • czysty gruz budowlany i rozbiórkowy stanowiący odpady komunalne w ilości 1,5 m3/rok od osoby,


Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00 oraz w sobotę w godz. 9.00 - 14.00 odpady będzie można dostarczyć na PSZOK przy ul. Inwalidów 45 w Bydgoszczy.

W związku z powyższym z dniem 1 sierpnia przestaje funkcjonować Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radłowie.

Meble i inne komunalne odpady wielkogabarytowe (w tym duże AGD, RTV) zostaną od Państwa odebrane w ramach odrębnej akcji w miesiącu listopadzie br., o czym zostaną Państwo poinformowani we wrześniu przez aplikację BLISKO, tygodnik informacyjny powiatu i stronę internetową urzędu.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę