Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Gmina Inowrocław - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 16.11.2020 r., Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 km do km 0+157,04”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku.

Ukończona inwestycja w sąsiedztwie budynku Centrum Integracji Społecznej, kompleksu rekreacyjno – sportowego w Łojewie, polegała na przebudowie drogi gminnej - na odcinku 157,04 m. Koszt inwestycji wyniósł 181 516,92 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 84 744,00 zł, czyli 50 procent kosztów inwestycji.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, dokumentacja projektowa, tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski.


 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
flaga  
(19 KB / .jpg)
 
Na górę